Kto może być stroną w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – strona postępowania administracyjnego to każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Kto może być stroną? Zarówno osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Czy w postępowaniu może nas ktoś zastąpić?

W przypadku osób fizycznych stroną w postępowaniu można być osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Ważne jest natomiast, że zarówno strona, jak i pełnomocnik – muszą posiadać zdolność procesową. Co do samego pełnomocnictwa, jest to po prostu oparte na oświadczeniu woli upoważnienie do zstępowania strony przed sądem. Powinno być ono udzielone na piśmie albo zgłoszone do protokołu, a następnie dołączone do akt. Zdarza się jednak, że organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, ale tylko wtedy, gdy pełnomocnikiem jest ktoś z najbliższej rodziny i co do kogo nie ma żadnych wątpliwości co do istnienia upoważnienia do występowania w imieniu strony. Takie sytuacje mają jednak miejsce raczej w przypadku spraw mniejszej wagi.

Kto ma zdolność do czynności prawnych?

Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z nim, każdy z nas ma zdolność prawną od urodzenia, ale pełną zdolność do czynności pranych nabywamy dopiero w chwili, gdy stajemy się pełnoletni. Zdolności do czynności prawnych nie mają natomiast osoby do 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione. Osobami z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych są osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Jak osoby takie uczestniczą w postępowaniu administracyjnym? Poprzez swoich ustawowych przedstawicieli. Są nimi ustawowo: rodzice dla małoletnich, kuratorzy dla częściowo ubezwłasnowolnionych oraz wyznaczony przez sąd opiekun – dla całkowicie ubezwłasnowolnionych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here