żywność

Żywność sprzedawana z własnego gospodarstwa rolnego jest to pomysł, który możemy zrealizować. Jak jednak rozpocząć i czego dopilnować? Bez obaw, o tym w dzisiejszym artykule.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/sprzedaz-zywnosci-i-jak-ja-prowadzic-podstawowe-informacje/

Sprzedaż na małą skale – co na początek?

Sprzedaż żywności konsumentowi na małą skalę jest możliwa w ramach:

 • dostawy bezpośredniej,
 • sprzedaży bezpośredniej,
 • rolniczego handlu detalicznego,
 • działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej.

Przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju sprzedaży kluczowy jest przede wszystkim:

 • profil produkcji gospodarstwa (zwierzęca lub roślinna),
 • rodzaj wytwarzanych środków spożywczych (przetworzone lub nieprzetworzone),
 • pochodzenie żywności/surowców wykorzystywanych do jej produkcji planowana wielkość,
 • intensywność,
 • obszar sprzedaży.

Surowce roślinne

Prowadząc działalność związaną z surowcami roślinnymi musimy  zarejestrować dostawę bezpośrednią w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wpisu do rejestru dokonujemy poprzez złożony wniosek, który musimy złożyć przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności.

Do wniosku należy dołączyć miedzy innymi aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG czy też zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru możemy zacząć prowadzić sprzedaż surowców.

Dopuszczalna jest ona:

 • na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja,
 • na obszarze województw przyległych,
 • w wyznaczonym miejscu znajdującym się na terenie twojego gospodarstwa,
 • w miejscach przylegających do miejsca produkcji,
 • we własnych sklepach,
 • w wyznaczonych punktach sprzedaży detalicznej,
 • ze specjalistycznych środków transportu,
 • na targowiskach,
 • przez internet ( tzw. „paczki od rolnika”).

Co z surowcami pochodzenia zwierzęcego?

Tutaj sprzedaż bezpośrednia może dotyczyć m.in.

 • jajek,
 • miodu,
 • pyłków,
 • mleczka pszczelego,
 • sprzedaży tuszek,
 • podrobów z drobiu,
 • podrobów z zajęczaków,
 • podrobów z drobnej i grubej zwierzyny łownej,
 • żywych ślimaków,
 • surowego mleka/śmietany,
 • żywych i poddanych obróbce ryb.

Sprzedaż bezpośrednia produktów

Sprzedaż surowców pochodzenia zwierzęcego musimy zarejestrować w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych przez IW musimy złożyć do Państwowego Lekarza Weterynarii na minimum 30 dni przez rozpoczęciem działalności.

Po rozpatrzeniu wniosku następuje wydanie decyzji administracyjnej o wpisie oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Sprzedaż surowców pochodzenia zwierzęcego możesz prowadzić:

 • na terenie województwa, w którym prowadzisz produkcję oraz na terenie województw przyległych,
 • na wystawach, festynach, targach i kiermaszach organizowanych w innych województwach,
 • w miejscu produkcji (gospodarstwo, pasieka),
 • w obiektach ruchomych i tymczasowych,
 • wykorzystując specjalistyczne środki transportu na targowisku lub poza nim,
 • używając urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności na terenie miejsca produkcji, na targowisku lub poza nim,
 • sprzedając przez internet („paczka od rolnika”),
 • dostarczając produkty do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów.

Zobacz też: http://kwiatyiprezenty.pl/skutki-koronawirusa-przyczynia-sie-niskiej-emerytury/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here