Kim jest notariusz i co możemy u niego załatwić?

Postępowanie spadkowe, zakup mieszkania, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – to sprawy, które prędzej czy później dotkną każdego z nas lub kogoś z naszej rodziny. Zwykle będzie to pierwszy moment kiedy spotkamy się w swoim życiu z notariuszem, będziemy musieli skorzystać z jego usług i zaczniemy się zastanawiać kim właściwie jest ten człowiek, którego podpis jest tak istotny w świetle polskiego prawa?

Kim jest notariusz?

Notariusz jest prawnikiem z odpowiednią specjalizacją. Jest osobą zaufania publicznego, która swoim podpisem oraz pieczęcią z wizerunkiem orła białego poświadcza oświadczenie woli osób trzecich, nadając dokumentowi status dokumentu urzędowego. Zaświadcza, że dane osoby przekazały mu informację, jednak nie bierze żadnej odpowiedzialności za ich prawdziwość.

Sposób wykonywania czynności notarialnych jest uregulowany w ustawie o notariacie i przepisach szczególnych. Ustala ona ścisłe granice w jakich notariusz może wykonywać swoją pracę – ma on między innymi całkowity zakaz sporządzania aktów, które dotyczą jego bezpośrednio lub pośrednio (dotyczą członków jego najbliższej rodziny, w tym osób przysposobionych, pozostających pod jego opieką).

Celem pracy notariusza, oraz sporządzania aktów jest działanie prewencyjne przeciwko niepotrzebnym konfliktom na przykład dotyczącym praw własności, czy najmowania lokalu.

Jakimi sprawami, dokumentami zajmuje się notariusz?

Zakres jego praw i obowiązków jest dosyć szeroki. Między innymi jest to:

-sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń, oraz ich projektów
-spisywanie protokołów
-sporządzanie wypisów, odpisów dokumentów
-odbieranie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
-doręczanie oświadczeń.

Powyższe należą do jego podstawowych i najczęstszych działań. Może on jednak dokonać poświadczenia dowolnych dokumentów, informacji jeśli tylko będzie to zgodne z ustawą, która określa zakres jego działań.

Są dokumenty, które żeby były ważne muszą być poświadczone przez notariusza, forma zwykłej umowy jest niewystarczająca. Należą do nich między innymi wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych, czy umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, a także umowy o przeniesieniu własności nieruchomości, czy te dotyczące najmu okazjonalnego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here